Monumentaal pand Nyelantstraat 6 te Den Haag

Pleisterwerk van de plafonds, daklijsten en pilaren verwijderd.
PVC hoekennaalden geplaatst, gepleisterd met Knauf SM 70.

« Monumentaal pand Javastraat te Den Haag
Frederick Ruyschstraat 29 Den Haag »